Resuming podcast

6 de Març de 2024 a les 10:43

La situació de les dones en el mercat de treball del Baix Llobregat millora, però creix el diferencial

Compartir

Tot i els avenços en l'ocupació, les dones encara afronten bretxes en salaris, rotació laboral i representació en l'emprenedoria.

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat han publicat la seva última edició de l'informe ‘Les dones en el mercat de treball’, proporcionant una anàlisi detallada de la situació laboral de les dones en aquesta comarca. Basant-se en dades majoritàriament de l'any 2023, l’informe es concentra en diferents àmbits com la formació, els usos del temps, els salaris i les pensions, amb una atenció especial a la perspectiva de gènere.

Els punts clau de l’informe inclouen:

  1. Formació: S’observa un augment en el nombre de dones matriculades en cicles formatius i Batxillerat, però amb una reducció en el seu pes relatiu.

  2. Indicadors generals de població activa: La taxa d’ocupació ha crescut de manera generalitzada, amb una reducció en la diferència entre homes i dones ocupats.

  3. Rotació laboral: Les dones són més afectades per la rotació laboral.

  4. Emprenedoria: Només un 36% dels autònoms són dones.

  5. Usos del temps: L’Índex d’Igualtat de Gènere indica una distribució desigual en les tasques domèstiques i de cures.

  6. Salari: La bretxa salarial continua existint, amb un augment en els joves i en certes ocupacions.

  7. Pensions: El gènere continua sent un factor determinant en la quantia de les pensions per jubilació.

  8. Pobresa: La taxa de risc de pobresa és més alta entre les dones, amb una disminució notable entre les majors de 64 anys.

  9. Ocupació: Encara que ha disminuït la diferència total en l'ocupació entre homes i dones, aquesta diferència incrementa amb l'edat.

  10. Temporalitat i atur: S’ha registrat la menor taxa de temporalitat fins ara, però l'atur a la comarca continua afectant més les dones, especialment aquelles aturades de molt llarga durada.

L’informe conclou que, malgrat que s'observen millores en la situació de les dones en el mercat de treball, persisteixen importants desigualtats.