Resuming podcast

25 de Març de 2024 a les 10:10

592 denúncies per violència masclista al Baix Llobregat

Compartir

L'informe revela que, en l'últim trimestre de 2023, un 10% de les víctimes no declaren en judici i un 56% de les ordres de protecció són denegades.

El Baix Llobregat registra 592 denúncies de violència masclista en l'últim trimestre de 2023, segons l'informe de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat basat en les dades del Consejo General del Poder Judicial. Aquest nombre suposa una disminució respecte al trimestre anterior, però un augment en comparació amb el mateix període de l'any passat.

D'aquestes denúncies, la majoria provenen d'atestats policials amb denúncia de la víctima (75%), seguits per la intervenció directa de la policia (20%). S'ha observat que el 10% de les dones víctimes opten per no declarar en el procediment judicial, una proporció menor que la mitjana de Catalunya però superior a la d'Espanya.

Pel que fa als procediments legals, es van registrar 94 assumptes civils i 780 assumptes penals d'ingrés directe en el trimestre. Les lesions i maltractaments van ser els delictes més comuns. A més, es van iniciar 130 ordres de protecció, amb un 56% denegades.

En el context de les sentències, el Baix Llobregat presenta un percentatge menor de condemnats (11%) en comparació amb Catalunya i Espanya. El sobreseïment provisional és la forma de terminació d'assumpte més freqüent (45%).

En resum, malgrat una lleugera disminució en el nombre de denúncies, les dades indiquen un increment en la dispensa a declarar per part de les víctimes i un augment del nombre d'ordres de protecció interposades.