Resuming podcast

26 de Març de 2024 a les 10:48

25 municipis del Baix Llobregat es beneficiaran dels ajuts per millorar l'eficiència de les xarxes municipals d'aigua

Compartir

Amb una inversió de més de 22 milions d'euros en la vegueria de Barcelona, els ajuts es destinen a millorar la sostenibilitat i eficiència hídrica, cobrint diverses necessitats de la infraestructura local.

El Govern català ha ampliat els ajuts destinats a millorar l'eficiència de les xarxes municipals a un total de 128 milions d'euros, beneficiant 707 municipis de tot Catalunya, 25 dels quals són del Baix Llobregat. Aquest increment de pressupost, que inicialment era de 50 milions, permet atendre totes les sol·licituds elegibles, concedint 824 subvencions en total.

En la vegueria de Barcelona, 98 municipis rebran una part d'aquest finançament, amb una inversió total de 22.880.919,04 euros repartida en 107 subvencions. Les ajudes se centraran en quatre àmbits principals: la reducció de pèrdues en les xarxes d'aigua, la rehabilitació o impermeabilització de dipòsits, la digitalització de xarxes en baixa i les campanyes per a la recerca i reparació de fuites. Una mateixa subvenció pot abastar més d'una d'aquestes àrees.

D'aquest conjunt de subvencions, un 59% es destinarà a la reducció de pèrdues en xarxa i un 26% a la digitalització, demostrant l'enfocament cap a la millora en la gestió dels recursos hídrics i l'actualització tecnològica de les infraestructures.

Aquesta acció s'emmarca dins d'un pla més ampli de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ha destinat prop de 200 milions d'euros en ajuts entre 2022 i 2024. Aquest esforç té com a objectiu augmentar la disponibilitat d'aigua i reduir els impactes de la sequera, incloent-hi subvencions per a diferents projectes com l'abastament supramunicipal, el control de cabals, el transport d'aigua en camions cisterna, la millora de xarxes municipals i la recuperació de pous. A més, es finança la digitalització de la gestió de l'aigua en l'àmbit local mitjançant els fons Next Generation de la Unió Europea.