Resuming podcast

27 de Març de 2024 a les 10:42

Enquesta sobre el tracte i l'atenció sanitària a les dones

Compartir

Una iniciativa conjunta del Consell de Salut i el Consell de les Dones del Baix Llobregat per identificar i solucionar problemes en el tractament sanitari de les dones de la comarca.

El Consell de Salut, en col·laboració amb el Consell de les Dones del Baix Llobregat, ha iniciat una enquesta destinada a dones majors de setze anys de la comarca per identificar els principals problemes en l'atenció sanitària.

Aquesta iniciativa s'inspira en les necessitats exposades en el darrer Congrés de Dones del Baix Llobregat, celebrat a finals del 2022. L'enquesta ha estat desenvolupada per la comissió de Dona i Salut del Consell de Salut, integrada per diverses persones i professionals, amb l'objectiu de millorar la vida, el benestar i la salut de les dones.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el tracte digne en l'atenció sanitària és un dret fonamental de les pacients i es refereix a la percepció que té la pacient o familiar sobre l'atenció rebuda. La nova enquesta busca recollir aquestes percepcions de manera directa i autònoma.

Amb un enfocament inclusiu, l'enquesta pretén arribar a totes les franges d'edat, garantint l'anonimat i la llibertat d'expressió de totes les participants. Això facilitarà la identificació de problemàtiques específiques i permetrà treballar de manera coordinada amb altres agents del territori per oferir respostes efectives.

Se sol·licita la màxima difusió de l'enquesta per assegurar una participació àmplia i representativa, la qual serà clau per a l'estudi. Les dones del Baix Llobregat poden respondre aquesta enquesta fins al 20 d'abril de 2024, tant en català com en castellà.