Resuming podcast

Cara B del 3/4/2024

Cara B

Bona música amb l'olor d'aquells vinils de fa uns quants anys., amb Albert Trullàs