Resuming podcast

Entrevista a Carme Càmara, autora de 'Cicatrices doradas'

Entrevistes de La Rambla

L'entrevista del dia d'avui la fem a l'educadora social santjustenca Carme Càmara, autora del llibre 'Cicatrices Doradas' que va publicar l'octubre del 2023 a la plataforma Amazon. El llibre emergeix com una guia personal per a qui travessa un divorci, basat en més de deu anys de reflexió i superació personal. Carme Càmara explica com va ser el procés d'escriptura del llibre, les vivències que hi narra i l'enfocament que li dona.